Darček k zakúpenej letnej dovolenkeKaždá dospelá dvojica, ktorá si prostredníctvom našej CK zakúpi letnú dovolenku,

dostane od našej CK darček na letnú dovolenku s logo MANDORA. 

Klientom, ktorých vybavíme online, zasielame darček poštou.