Pútnické Poľsko - Svätý rok milosrdenstva

Pútnické Poľsko - Svätý rok milosrdenstva
Doprava: autobusová
Odchod: Bratislava
Počet dní: 3
Strava: polpenzia
Cenová kalkulácia zájazdu

3 - dňový autokarový pútnický zájazd, 2x raňajky, 2x večera


Program:

1.deň: Odchod z Bratislavy o 10.00 hod , tranzit do Poľska. Ubytovanie v druhom najdôležitejšom pútnickom mieste v Poľsku, v Zebrzydowskej Kalwarii. Toto miesto dostalo názov Poľský Jeruzalem, pretože na úpätí niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov, ktoré majú pripomínať miesta pôsobenia Ježiša Krista a Panny Márie v Jeruzaleme. Sanktuárium bolo zapísané do zoznamu UNESCO, svätá omša, ubytovanie, večera.

2. deň: Po raňajkách  odchod do Krakowa, svätá omša v katedrále sv. Stanislava, kde sa nachádza zvon Zigmund. Uvidíte  exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná tapiséria a jedno z najväčších lákadiel je dielo "Dáma s hranostajom". Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle. Presun do Wadowíc – rodného mesta pápeža sv. Jána Pavla II. Prehliadka rodného domu a múzea, návšteva Baziliky Panny Márie Minor. Následne náboženský program v Zebrzydowskej Kalwarii, večera, ubytovanie.

3. deň: Po raňajkách odchod do Lagiewnikov – tu v kláštore Matky Božieho Milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. Prehliadka areálu. Svätá omša v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II. Popoludní odchod na Slovensko. Príchod do Bratislavy cca  o 20.00 hod.


Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.Termíny/Cenník:
Termín DopravaStravaCena
11.03. - 13.03.2016autobusovápolpenzia125 €
Cena zahŕňa/nezahŕňa:

Cena zahŕňa: autokarová doprava, sprievodca, duchovný doprovod, 2 x ubytovanie, 2x raňajky, 2 x večera

Cena nezahŕňa: vstupy – Wadowice 4,-  €/os.  poistenie 5,10 €/os.