RÍM - MANOPELO - LANCIANO - S.G. ROTONDO - MONTE S. ANGELO

RÍM - MANOPELO - LANCIANO - S.G. ROTONDO - MONTE S. ANGELO
Doprava: autobusová
Odchod: Bratislava, Košice
Počet dní: 9
Strava: raňajky
Cenová kalkulácia zájazdu

9-dňový autobusový pútnický zájazd s kňazom, raňajky

 

Program zájazdu: 

1.deň Odchod zo Slovenska , nočný prejazd s prestávkami do Lanciana, navštívime miesto najväčšieho eucharistického zázraku. Po prehliadke prejazd do San Giovani Rotonda.

2.deň V S. G. Rotondo navštívime omilostené miesta, kde pôsobil a je pochovaný svätec Páter Pio. Náboženský program.

3.deň Návšteva pútnického miesta na vrchole hory Gargano – mestečka  Monte S. Angelo. Je to najstaršie a najslávnejšie pútnické miesto Michala Archanjela. Relax pri mori.

4.deň Prejazd do Ríma. Cestou navštívime Manopelo, omilostené miesto, kde sa uchováva Veronikina šatka.

5. deň Prehliadka  Vatikánu – Bazilika a Námestie sv. Petra. Možnosť vystúpiť na kopulu, a zostúpiť do krýpt. metrom  presun  na Španielske námestie (Palazzo di Propaganda Fide – jezuitská kongregácia pre šírenie viery, ďalej cesta pokračuje ku  Fontáne di  Trevi – je to jedna z najkrajších  barokových fontán v Európe), Pantheon – najzachovalejšia pamiatka starovekého Ríma a najkrajšie barokové námestie – Piazza Navona, je jedno z najvýznamnejších  stredovekých námestí  v Ríme ( Fontána  Riek  Maurova Fontána). Večerný Rím.

6.deň Autobusom presun  na Via Appia  – katakomby  sv. Kalixta-  nekropola a niekoľkoposchodové pohrebisko kresťanov- mučeníkov. Presun na Abbazia  Tre Fontane       (sakrálny komplex  vybudovaný nad miestom  sťatia sv. Pavla), Bazilika sv. Pavla za hradbami – chrám je postavený  nad hrobom apoštola národov Sv. Pavla, prehliadka chrámu, metrom presun k  antickému  Rímu – Koloseum, cisárske  fóra, Forum Romanum, Kapitol, Carcere Mamertino – Mamertinské väzenie (tu  bol väznený aj  sv. Peter a sv. Pavol).

7.deň Lateránska bazilika ( matka  všetkých  bazilík, prvotné sídlo pápežov). V blízkosti baziliky je Scala Santa, známe ako schody z Pilátovho pretória. Pokračovať budeme po stopách sv. Cyrila a Metoda až po baziliku Santa Maria Maggiore ( chrám  Panny  Márie Snežnej  – pre Slovákov  je to  obzvlášť  významná  svätyňa –   tu sa  slúžila prvýkrát  sv. omša v našom jazyku) Po stopách našich vierozvestcov a stopách dobrodružstva histórie budeme pokračovať od Perzského boh Mitru až po sv. Cyrila – bazilika sv. Klimenta;

8.deň Ráno príchod do  Vatikánu  – účasť na audiencii. Po nej  prechádzka k Anjelskému hradu ( pôvodne  mauzóleum cisára Hadriána , neskôr pevnosť- súčasť fortifikačného  systému), Anjelský most ( jeden z najstarších  mostov cez rieku Tiber vyzdobený barokovými sochami anjelov odvynikajúceho  barokového sochára Berniniho). Prehliadka mesta vyhliadkovým poschodovým autobusom. Večer odchod, nočná jazda domov.

9.deň príchod na Slovensko v obedňajších hodinách

Termíny/Cenník:
Termín DopravaStravaCena / os.
22.10. - 30.10.2019autobusová6x raňajky354 €
Cena zahŕňa/nezahŕňa:

Cena zahŕňa: doprava klimatizovaným autobusom, 6x  ubytovanie, 6x raňajky, kňaz, sprievodca. V autobuse je možnosť kúpiť si teplé polievky, kávu, čaj, pivo a nealkoholické nápoje.

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie: 18 €

Komplexné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu a zahŕňa:
– úhradu storno poplatku v prípade, že klient z vážnych príčin musí zrušiť zájazd (ochorenie, pohreb        príbuzného)
– všetky lekárske vyšetrenia, zákroky, hospitalizáciu v zahraničí
– prevoz sanitkou chorého zo zahraničia na Slovensko
– storno poplatok i pre príbuznú spolucestujúcu osobu
– strata batožiny, poškodenie batožiny (musí byť spísaný policajný zápis)

Príplatok dvojposteľová izba: 1,- € na osobu/noc

audiosystém - 10 € 

Vstupy v Ríme ( každý rok sa menia od 1.marca) – Vatikánské múzeá 15,-€, kupola sv. Petra 5,-€, (výťah 7,- €), dolná bazilika sv. Klimenta 5,- €, Metro –  1-dňový lístok 7,-