TUNISKO / DJERBA / LAST MINUTE - 07.06.2012

TUNISKO / DJERBA / LAST MINUTE - 07.06.2012
Doprava: letecká
Odchod: Bratislava, Košice, Sliač, Poprad
Počet dní:
Cenová kalkulácia zájazdu
Destinácia Počet dní Strava Cena + povinné príplatky
Hotel  AAA 12 PP 428 € + povinné príplatky
BBB 8 AI 739 € + povinné príplatky
CCC 11 AI 679 € + povinné príplatky
DDD 15 raňajky 329 € + povinné príplatky
EEE 8 AI 329 € + povinné príplatky
FFFF 12 PP 590 € + povinné príplatky
GGG 12 AI 329 € + povinné príplatky
HHH 15 PP 550 € + povinné príplatky